Niniejszym zamawiam oprogramowanie "PAS Plus - Professional Car Search".

Jeśli masz pytania dotyczące zamówienia, weź to Kontakt dla nas.

1. Wybierz licencję

Liczba licencji: 2

Czas trwania *:

Minimalny okres obowiązywania umowy 12 miesięcy

2. Dane osobowe

pozdrowienie

Nazwa firmy:

Imię *:

Imię *:

Ulica / HN *:

Kraj:


Tel. *:

Faks:

E-mail*:

Kod pocztowy *:Miasto *:

3. Metoda płatności / autoryzacja polecenia zapłaty

Sposób płatności *

Uwaga:
W przypadku płatności "przelewem (zaliczka)" otrzymasz dane dostępu dopiero po otrzymaniu przelewu.

Dane bankowe / autoryzacja polecenia zapłaty (Tylko do wypełnienia metodą płatności: polecenie zapłaty)

Upoważniam / I / my się z wami odwołalnej Powyższe kwoty za korzystanie z oprogramowania
"PAS Plus - Professional Car Search" w wymaganym terminie mojego / naszego
do zbierania rachunku bieżącego wskazanego poniżej.

Numer konta / IBAN:

Bank:
Kod banku / SWIFT:

Posiadacz rachunku:


Uwaga:
Możesz wysłać autoryzację polecenia zapłaty online, korzystając z tego formularza. W tym przypadku zgadzasz się z tym
zgadza się, że MHB Market & Silnika GmbH wykorzystuje kopię przekazu internetowego mandatu, jak również powiązanych zakończony kopię z oryginalnym podpisem do wszystkich celów autoryzacyjnych.

4. Ważne uwagi

Czas trwania umowy, wypowiedzenie

Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużany o kolejne 12 miesięcy, jeśli umowa nie zostanie rozwiązana z okresem wypowiedzenia wynoszącym 4 tygodni do końca bieżącego okresu.

płatność

Na początku wybranego okresu fakturowania. Faktura zostanie wysłana pocztą e-mail lub pocztą. Przy nabyciu licencji stałej kwota jest należna z chwilą wysłania zamówienia.