KONTAKT

PAS Plus Skontaktuj się z kodem QR

DOWNZAŁADOWAĆ

Wypróbuj bezpłatnie 7 dni bez zobowiązań.

Do pobrania

Firma

MHB Markt und Motor Ltd.

Huteweg 4
35096 Weimar
Niemcy

Administracja:
Marburgerstraße 15
35112 Fronhausen
Niemcy

Przedstawiciele prawni:
partnerzy zarządzający Nawid Mostamand & Andre Hauke

Tel.:                  +49 (0) 6421 - 96 88 740¹
Faks:                   + 49 (0) 6421 - 96 88 749¹

E-mail: info@profi-autosuche.de
Internet: https://www.profi-autosuche.de

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Marburgu HRB 5987
Nr identyfikacyjny: DE279365478

Odpowiedzialny za treść zgodnie z 10 ust. 3 MDStV:
Nawida Mostamanda i Andre Hauke

¹ Według stawki lokalnej.

Warunki korzystania

Polityka prywatności

Zastrzeżenie

1. Treść oferty internetowej:

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie przyczepić. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

2. Referencje i linki:

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i technicznie możliwe i uzasadnione było dla niego zapobieżenie wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie tworzenia linku na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą łącza/powiązania. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się on od wszelkich treści na wszystkich połączonych / połączonych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych:

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się na zasadzie wyraźnej dobrowolności. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.

Polityka prywatności
My, MHB Markt und Motor GmbH (siedziba: Niemcy), przetwarza dane osobowe w celu działania tej strony internetowej tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie niezbędne. Wszystkie szczegóły w naszej polityce prywatności.
Polityka prywatności
My, MHB Markt und Motor GmbH (siedziba: Niemcy), przetwarza dane osobowe w celu działania tej strony internetowej tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie niezbędne. Wszystkie szczegóły w naszej polityce prywatności.