de Deutsch

ZAPROSZENIEZ POWROTEM

  Telefon: *

  DOWNZAŁADOWAĆ

  Wypróbuj bezpłatnie 7 dni bez zobowiązań.

  Pobierz

  Informacje kontaktowe

  MHB Markt & Motor GmbH

  Huteweg 4
  35096 Weimar
  Niemcy

  Przedstawiciel prawny:
  partnerzy zarządzający Nawid Mostamand & Andre Hauke

  Tel.:                  +49 (0) 6421 - 96 88 740¹
  Faks:                   + 49 (0) 6421 - 96 88 749¹

  E-mail: info@profi-autosuche.de
  Internet: https://www.profi-autosuche.de

  Rejestr handlowy: Amtsgericht Marburg HRB 5987
  Numer ID: DE279365478

  Odpowiedzialny za treść zgodnie z punktem 10 3 MDStV:
  Nawid Mostamand i Andre Hauke

  ¹ Według stawek lokalnych.

  Warunki korzystania

  Polityka prywatności

  zrzeczenie się

  1. Treść oferty internetowej:

  Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie przyczepić. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

  2. Referencje i linki:

  W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą łącza, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich połączonych stronach, które zostały zmienione od czasu umieszczenia linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez autora. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

  3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych:

  Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów do wykorzystania lub do korzystania nielicencjonowane grafiki, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

  4. Prywatność:

  Jeżeli na stronie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), podanie tych danych następuje dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania takich danych lub anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w nadruku lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do wysyłania informacji, o które nie zwrócono się wyraźnie, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spamu, którzy naruszają ten zakaz.

  5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.