de Deutsch

ZAPROSZENIEZ POWROTEM

Telefon: *

DOWNZAŁADOWAĆ

Wypróbuj bezpłatnie 7 dni bez zobowiązań.

Pobierz

Kontakt

MHB Market & Motor GmbH

Huteweg 4
35096 Weimar
Niemcy

Przedstawiciel prawny:
Partnerzy zarządzający: Malte Bering, Andre Hauke ​​& Nawid Mostamand

Tel.: + 49 (0) 6421 - 96 88 740¹
Faks: + 49 (0) 6421 - 96 88 749¹

E-mail: info@profi-autosuche.de
Internet: https://www.profi-autosuche.de

Rejestr handlowy: Amtsgericht Marburg HRB 5987
Numer ID: DE279365478

Odpowiedzialny za treść zgodnie z punktem 10 3 MDStV:
Malte Bering, Andre Hauke ​​& Nawid Mostamand

¹ Według stawek lokalnych.

Warunki korzystania

Polityka prywatności

zrzeczenie się

1. Treść oferty internetowej:

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie przyczepić. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

2. Referencje i linki:

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, byłoby zobowiązanie w przypadku tylko w życie, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego też wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po link. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich w obrębie własnych łączy internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji tylko dostawcą miejscu, do którego odniesienie nie był tym, który został powiązany z tych stron.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów do wykorzystania lub do korzystania nielicencjonowane grafiki, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Prywatność:

Jeżeli w Internecie istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), przekazanie tych danych przez użytkownika na zasadzie dobrowolnie. Korzystanie i płatność wszystkich oferowanych usług jest - o ile to technicznie możliwe i uzasadnione - również bez podawania takich danych lub pod warunkiem podania anonimowych danych lub dozwolonego pseudonimu. Zastosowanie opublikowany pod nadrukiem lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Działania prawne przeciwko nadawcom tak zwanych spamerów w związku z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.